สายการบินเอส จี เอ: หัวหิน เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน - คำถามที่ถามบ่อย

  SGA Airlines : Your Scenic Flights' Website
Language


คำถามที่ถามบ่อย
      การจองที่นั่งของSGA มีทางใดบ้าง ?
      เมื่อจองที่นั่งแล้วจะต้องชำระเงินอย่างไร ?
      SGA มีการออกตั๋วเพื่อใช้ในการเดินทางหรือไม่ ?
      ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเดินทางได้หรือไม่ ?
      ผู้โดยสารต้องไปถึงสนามบินเพื่อลงทะเบียนยืนยันการเดินทางล่วงหน้านานเท่าไร?
     การลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทางต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?
      ในการเดินทางสามารถนำกระเป๋าไปได้กี่ใบหรือกี่ กก. ?
      SGA มีการแบ่งแยกประเภทระหว่างผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ กับผู้โดยสารที่เป็นเด็กทารกอย่างไร?
       อยากได้ข้อมูลในการบริหารหรือข้อมูลบริษัทสามารถหาได้จากที่ใด ?
      ถ้าต้องการโฆษณากับ SGA จะทำอย่างไร?
      SGA ใช้เครื่องบินประเภทใดบ้าง ? มีกี่ที่นั่ง ?
 
Private flights with pets | Siam General Aviation Company Limited (SGA Airlines) Private jet rental cost Terms and conditions