สายการบินเอส จี เอ: หัวหิน เชียงใหม่ ปาย เชียงราย- ข้อมูลข่าวสาร

  SGA Airlines : Your Scenic Flights' Website
Language


ข่าวประชาสัมพันธ์

    เอส จี เอ จัดกิจกรรม ‘พาน้องดูนก’ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการบิน

      สายการบินเอส จี เอ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการบินให้กับน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนบ้านใหม่
สหสัมพันธ์ อ.ปาย โดยงานนี้น้องๆ นักเรียนกว่า 40 ชีวิตได้เข้ามาร่วมทัศนศึกษา ณ สนามบินปาย จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อ
ปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
      กิจกรรมในครั้งนี้นำทีมวิทยากรโดยกัปตันเกรียงสิทธิ์ ลอประสิทธิ์ พาน้องๆ เข้าร่วมพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับ
การบินเบื้องต้นและตอบคำถามร่วมทั้งเข้าสัมผัสและทดลองนั่งบริเวณที่นั่งนักบินโดยมีกัปตันของสายการบินเอส จี เอ
ดูแลอย่างใกลัชิดตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ที่จะสร้างแรกบันดาลใจให้กับเด็กๆ ในอำเภอปาย
ให้มีประสบการณ์การเรียนรู้จริงนอกห้องเรียนเพื่อมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองในอนาคตทั้งนี้เพราะอ.ปาย
เป็นชุมชนที่มีความสำคัญในการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
      และในวันเดียวกันนั้น คุณแบงค์ ปวริศร์ ได้มาเข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กับน้องๆ สร้างความประทับใจ
ให้กับทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย

      สายการบินเอส จี เอ บินเส้นทางเชียงใหม่ – ปายทุกวัน รายละเอียดเพิ่มเติม sga.co.th

,

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานปายกล่าวเพื่อเตรียมความพร้อมน้องๆ ก่อนไปที่ลานจอดเครื่องบิน

 

พี่ๆ มารวมฟังการบรรยาย

 

      
กัปตันเกรียงสิทธิ์ บรรยายความรู้แก่น้องๆ
 

ฟังการบรรยายจบแล้วก็ออกมาทบทวนความรู้กันหน่อย

      

ถ่ายรูปรวมกันหน่อยจ้า

 

ติดต่อประสานงาน : ณัฐณิช รัตนประภาพร

Tel : 02 641 4190  Fax : 02 641 4807 MB : 089 444 1593

 

 

 

Private flights with pets | Siam General Aviation Company Limited (SGA Airlines) Private jet rental cost Terms and conditions