สายการบินเอส จี เอ: หัวหิน เชียงใหม่ ปาย เชียงราย- ข้อมูลข่าวสาร

  SGA Airlines : Your Scenic Flights' Website
Language


ข่าวประชาสัมพันธ์

สายการบิน เอส จี เอ ขอเชิญชวน ท่านผู้โดยสาร ร่วมงาน ปายพระจันทร์ และสัมพันธภาพ (ไทย – ญี่ปุ่น)  ที่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 25/8/07

ปายพระจันทร์ และสัมพันธภาพ (ไทย – ญี่ปุ่น)(Pai Art Celebration: Soul, Love and Fusion)

 

 

   สายการบิน เอส จี เอ ร่วมกับ กลุ่มศิลปิน และชาวญี่ปุ่น หมู่บ้านพระจันทร์ อำเภอปาย ขอเชิญชวน ผู้โดยสาร ร่วมงาน ปายพระจันทร์
 และสัมพันธภาพ(ไทย – ญี่ปุ่น) ซึ่งจัดขึ้น โดยความร่วมมือของ กลุ่มศิลปินเมืองปาย กลุ่มศิลปินอิสระ และ ผู้ประกอบธุรกิจเมืองปาย
 
   งานนี้จัดขึ้นเพื่อ ส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น และการท่องเที่ยวใน อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
  รวมไปถึงการแลกเปลี่ยน ศิลปะ-วัฒนธรรม ระหว่างไทย และญี่ปุ่น เป็นการแสดงให้เห็นถึงการ
  ดำรงชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่นใน อ.ปาย จ. แม่ฮ่องสอน
     อีกทั้งยังเป็นการรำลึกถึง วันสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 (15 สิงหาคม) และเป็นการจัดหาเงินสมทบทุน
    การ ปรับปรุงและซ่อมแซ่ม สะพานข้ามแม่น้ำปาย ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ เมืองปาย
     
    โดยรูปแบบของงาน ปายพระจันทร์ และสัมพันธภาพ (ไทย – ญี่ปุ่น) มีรายละเอียดดังนี้:
       การแสดงศิลปะที่งดงามของชาวญี่ปุ่น ที่หาชมได้ยากในสมัยนี้
       การฉายภาพยนตร์นานาชาติ หลากหลายอารมณ์
       การแสดงดนตรี ของวง คาราวาน นำทีม โดย หงา-คาราวาน และ ศิลปิน นักดนตรีต่างๆ
       กิจกรรมการแสดงดนตรี ของศิลปินในเมืองปาย
       กิจกรรมบันเทิงต่างๆที่น่าสนใจ ตามสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองปาย
       ร้านอาหารญี่ปุ่น และร้านอาหารที่ขึ้นชื่อของ เมืองปาย
     
     
     
       สถานที่จัดงาน : หมู่บ้านพระจันทร์ และ สถานที่พัก ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ในอำเภอปาย
      โดยงานนี้จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 7 กรกกฎาคม - 25 สิงหาคม 2550

       

      Private flights with pets | Siam General Aviation Company Limited (SGA Airlines) Private jet rental cost Terms and conditions