สายการบินเอส จี เอ: หัวหิน เชียงใหม่ ปาย เชียงราย- คำถามที่ถามบ่อย

  SGA Airlines : Your Scenic Flights' Website
Languageคำถามที่ถามบ่อย
คำถาม :  การจองที่นั่งของ SGA มีทางใดบ้าง ?

คำตอบ : ท่านผู้โดยสารที่ต้องการสำรองที่นั่งกับเราสามารถติดต่อตามศูนย์สำรองที่นั่งตามนี้ค่ะ     
               สำรองที่นั่งผ่าน:: sga.co.th  และ www.nokair.com
                การสำรองที่นั่งผ่านเว็บไซต์จะต้องทำก่อนการเดินทางอย่างน้อย 6 ชั่วโมง และชำระโดยบัตรเครดิตเท่านั้นค่ะ

            จองผ่านศูนย์บริการทางโทรศัพท์ ::
                  ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์สำนักงานใหญ่ : 0-2664-6099 เวลาทำการ ( 08:30-17:30 น. ทุกวัน)
                  ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ประจำสนามบินสุวรรณภูมิ: 0-2134-3233
                  ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ประจำสนามบินหัวหิน: 0-3252-2300 & 2
                  ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ประจำสนามบินเชียงใหม่: 0-5328-0444 , 0-5328-4433
                  ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ประจำสนามบินปาย:0-5369-8207
                    นอกจากนี้ ท่านสามารถจองตั๋วเดินทางของสายการบิน เอส จี เอ ได้จากโรงแรมหรือรีสอร์ทชั้นนำที่ท่านเข้าพัก ที่ปลายทางได้เช่นกันโดยติดต่อ
              ขอทราบรายละเอียดของโรงแรมและรีสอร์ท ที่เข้าร่วมโครงการได้ที่ SGA Call center โทร (02) 664-6099

<<ย้อนกลับ

 
Private flights with pets | Siam General Aviation Company Limited (SGA Airlines) Private jet rental cost Terms and conditions