สายการบินเอส จี เอ: หัวหิน เชียงใหม่ ปาย เชียงราย- คำถามที่ถามบ่อย

  SGA Airlines : Your Scenic Flights' Website
Language


คำถามที่ถามบ่อย
คำถาม :  เมื่อจองที่นั่งแล้วจะต้องชำระเงินอย่างไร ?

คำตอบ : หลังจากท่านผู้โดยสารได้ทำการเลือกวันเดินทางและเที่ยวบินที่ต้องการแล้ว ท่านสามารถเลือกวิธีการชำระค่าโดยสารด้วยวิธีดังต่อไปนี้ค่ะ

                   1. การสำรองที่นั่งผ่านเว็บไซต์จะต้องทำก่อนการเดินทางอย่างน้อย 6 ชั่วโมง และชำระโดยบัตรเครดิตเท่านั้นค่ะ
                   2. การสำรองผ่านศูนย์สำรองที่นั่ง เลือกวิธีการชำระค่าโดยสารด้วยเงินสด หรือ บัตรวีซ่า หรือมาสเตอร์ ค่ะ
                       กรุณานำเลขหมายยืนยันการจอง (Passenger Booking Number)   และบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางเพื่อเช็คอินที่สนามบินใน
                  วันเดินทางนอกจากนี้ ท่านสามารถจองตั๋วเดินทางของสายการบิน เอส จี เอ ได้จากโรงแรมหรือรีสอร์ทชั้นนำที่ท่านเข้าพักที่ปลายทางได้ เช่นกัน 
                  โดย ติดต่อขอทราบรายละเอียดของโรงแรมและรีสอร์ท ที่เข้าร่วมโครงการได้  ที่SGA Call center 0-2664-6099ค่ะ

<<ย้อนกลับ

 
Private flights with pets | Siam General Aviation Company Limited (SGA Airlines) Private jet rental cost Terms and conditions