สายการบินเอส จี เอ: หัวหิน เชียงใหม่ ปาย เชียงราย- คำถามที่ถามบ่อย

  SGA Airlines : Your Scenic Flights' Website
Language


คำถามที่ถามบ่อย
คำถาม :  SGA มีการออกตั๋วเพื่อใช้ในการเดินทาง หรือไม่ ?

คำตอบ : ไม่มีค่ะ เพื่อการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ทางสายการบิน เอส จี เอ ได้ทำการออกตั๋วโดยสารเป็นแบบ  E–Ticket
                ซึ่งผู้โดยสารสามารถพิมพ์ใบยืนยันการเดินทางได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตทุกที่ค่ะ

                                           

<<ย้อนกลับ

 
Private flights with pets | Siam General Aviation Company Limited (SGA Airlines) Private jet rental cost Terms and conditions