สายการบินเอส จี เอ: หัวหิน เชียงใหม่ ปาย เชียงราย- ตารางการบินสำหรับเที่ยวบินประจำ

  SGA Airlines : Your Scenic Flights' Website
Langauge


ตารางการบินสำหรับเที่ยวบินประจำ  
เส้นทางการบินภาคกลาง(ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2550 - 30 เมษายน 2551)
เส้นทางการบินกรุงเทพ-หัวหินใช้เวลาในการบิน 35 นาที เวลารวมในการเดินทางโดยประมาณหนึ่งชั่วโมง หัวหินจุดหมายปลายทางสำหรับนักเดินทางท่องเที่ยวผู้แสวงหาความเป็นส่วนตัวเพื่อการพักผ่อนในบรรยากาศเงียบสงบและผ่อนคลาย หัวหินเป็นศูนย์รวมของโรงแรมระดับห้าดาวและบริการสปาระดับโลกที่เพียบพร้อมด้วยความสะดวกสะบายอีกทั้งสนามกอล์ฟ และกิจกรรมทางน้ำที่หลากหลาย วันนี้หัวหินในมุมมองใหม่จะเปลี่ยนวันพักผ่อนของคุณให้เป็นความสุขที่ไม่รู้ลืม
 
กรุงเทพมหานคร (สุวรรณภูมิ) – หัวหิน
วันเดินทาง
เที่ยวบิน
ออก
ถึง
ทุกวัน 5E903 10:45 11:35
ทุกวัน 5E905 14:15 15:05
ทุกวัน 5E907 17:15 18:05

หัวหิน - กรุงเทพมหานคร (สุวรรณภูมิ)
วันเดินทาง เที่ยวบิน ออก ถึง
ทุกวัน 5E904 12:30 13:20
ทุกวัน 5E906 15:30 16:20
ทุกวัน 5E908 18:30 19:20
การเช็คอิน : ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก่อนเวลาเดินทางอย่างน้อย 30 นาที และที่ท่าอากาศยานหัวหินก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 นาที
 
เส้นทางการบินภาคเหนือ
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 29 มีนาคม 2551
เชียงใหม่ - ปาย
วันเดินทาง เที่ยวบิน ออก ถึง
ทุกวัน 5E913 11:05 11:35
ทุกวัน 5E915 14:55 15:25
ศ.,ส.,อา. 5E937 16:40 17:10

ปาย - เชียงใหม่
วันเดินทาง เที่ยวบิน ออก ถึง
ทุกวัน 5E914 11:50 12:20
ทุกวัน 5E916 15:40 16:10
ศ.,ส.,อา. 5E938 17:25 17:55
การเช็คอิน :  ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ก่อนเวลาเดินทางอย่างน้อย 30 นาที และท่าอากาศยานปายก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 นาที

เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน
วันเดินทาง เที่ยวบิน ออก ถึง
จ.,อ.,พ.,พฤ. 5E921 12:50 13:30

แม่ฮ่องสอน - เชียงใหม่
วันเดินทาง เที่ยวบิน ออก ถึง
จ.,อ.,พ.,พฤ. 5E922 13:45 14:25
การเช็คอิน :  ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ก่อนเวลาเดินทางอย่างน้อย 30 นาที และท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน
ก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 นาที
 
มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - 28 ตุลาคม 2551
เชียงใหม่ - ปาย
วันเดินทาง เที่ยวบิน ออก ถึง
ทุกวัน 5E913 11:05 11:35
ทุกวัน 5E915 14:55 15:25

ปาย - เชียงใหม่
วันเดินทาง เที่ยวบิน ออก ถึง
ทุกวัน 5E914 11:50 12:20
ทุกวัน 5E916 15:40 16:10
การเช็คอิน :  ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ก่อนเวลาเดินทางอย่างน้อย 30 นาที และท่าอากาศยานปายก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 นาที


เชียงใหม่ - เชียงราย
วันเดินทาง เที่ยวบิน ออก ถึง
จ.,พ.,ศ.,ส. 5E921 08:00 08:40
จ.,พ.,ศ.,ส. 5E927 16:40 17:20

เชียงราย - เชียงใหม่
วันเดินทาง เที่ยวบิน ออก ถึง
จ.,พ.,ศ.,ส. 5E922 09:00 09:40
จ.,พ.,ศ.,ส. 5E928 17:40 18:20
การเช็คอิน :  ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ก่อนเวลาเดินทางอย่างน้อย 30 นาที และท่าอากาศยานเชียงรายก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 นาที


เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน
วันเดินทาง เที่ยวบิน ออก ถึง
จ.,อ.,พ.,พฤ. 5E935 12:50 13:30

แม่ฮ่องสอน - เชียงใหม่
วันเดินทาง เที่ยวบิน ออก ถึง
จ.,อ.,พ.,พฤ. 5E936 13:45 14:25
การเช็คอิน :  ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ก่อนเวลาเดินทางอย่างน้อย 30 นาที และท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน
ก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 นาที

หมายเหตุ :
ตารางการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

Private flights with pets | Siam General Aviation Company Limited (SGA Airlines) Private jet rental cost Terms and conditions